Nowy przedsiębiorca

Łagodzenie pierwszego stresu

Poniżej w kilku ważniejszych punktach możesz przeczytać na czym polega ten etap współpracy z nami:

  • wstępna rozmowa o Twojej firmie

  • wstęp do podatku dochodowego

  • wstęp do podatku vat

  • podpisanie z biurem umowy

  • dobór formy opodatkowania

  • dobór wariantu ubezpieczenia społecznego

  • wypełnienie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej

  • zgłoszenie do ZUS

  • zgłoszenie do VAT

  • na tym etapie omawiamy jeszcze kwestie organizacyjne ... i ...

                                     MOŻESZ DZIAŁAĆ! :)

spotkanie biznesowe